QUICK TIPS

Potrzebna MUDA - Zasada Leave it

Nie każda MUDA da się usunąć z procesu. Może wynikać to z charakteru procesu czy jego zdolności.

Kiedy robisz analizę „Utraconego Czasu w Procesie” podziel marnotrawstwa na dwa typy:

MUDA I – to ta, z którą jestem w stanie coś zrobić

MUDA II – to ta, gdzie nie mam szans jej wyeliminować

Dla MUDA z kategorii II zastosuj prostą zasadę „LEAVE IT”. Proste podejście – zostaw to i nie zajmuj się tym, skoro i tak nie masz szans.

Nie trać energii na eliminowanie marnotrawstwa, które jest potrzebne w procesie. Kiedy widzisz, że zidentyfikowane marnotrawstwo musi być częścią procesu – zostaw je.

podobne

Słuchać Czas i miejsce-2

QUICK TIPS #9

Empowerment to stopniowe oswajanie ludzi z odpowiedzialnością...