System Zarządzania Jakością - Fundamentalne Zasady

Jak każdy system, także i system zarządzania jakością zbudowany jest na solidnym fundamencie zasad. System Zarządzania Jakością ma być integralną częścią funkcjonowania organizacji i ma ją wspierać podczas codziennego biznesu. Zasady są swoistym drogowskazem dla organizacji, co jest ważne i na co należy kłaść nacisk.


Zorientowanie na klienta

Klient zawsze powinien znajdować się w centrum naszej uwagi. Spełnienie jego wymagań i oczekiwań powinno być na pierwszym miejscu w systemie zarządzania jakością. Nie znaczy to, że należy spełniać zachcianki, ale wymagania zdefiniowane w kontrakcie. To w jaki sposób traktujemy klienta i w jakie sposób podchodzimy do przyszłych, potencjalnych klientów determinuje w jakim stopniu budujemy nasz wizerunek i zaufanie.

Życie organizacji jest trudne, kiedy relacje z klientem są skomplikowane. Dlatego też, kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania i to leży u podstaw Systemu Zarządzania Jakością.


Przywództwo

Przywództwo to prowadzenie organizacji do zamierzonego celu na wszystkich szczeblach organizacji. Cel musi być jeden i to wspólny oraz rozdystrybuowany na każdy szczebel organizacji. Taka forma przywództwa powinna zapewnić, że każdy w organizacji przyczynia się do osiągania wspólnego celu. 


Zaangażowanie Ludzi 

Ludzie to organizacja, to ludzie tworzą struktury, ale co ważniejsze jej kulturę. Ludzie tworząc strukturę organizacji doskonale wiedzą i widzą jak funkcjonuje w poszczególnych obszarach. Dlatego też istotne jest, aby zaangażowanie było w każdym obszarze. Kompetencje są ważnym elementem rozwoju każdego z pracowników – niezależnie od szczebla w organizacji. 


Podejście procesowe

Podejście procesowe powinno zapewniać osiąganie wyników we wszystkich zdefiniowanych przez organizację procesach. Procesy bisenzowe powinny dostarczać wartości dodanej, natomiast procesy dodatkowe powinny być realnym wsparciem. Tak wiec organizacja oparta jest o pracę na bazie zdefiniowanych procesów – procesy powinny być znane dla pracowników. Upraszczanie procesów powinno być naturalnym podejściem w organizacji. 

 

Doskonalenie

Doskonalenie w systemie jakości to nie działanie jednorazowe – to regularne i ciągłe podejście do rozwoju. Doskonalenie powinno przede wszystkim brać pod uwagę szanse jak i zagrożenia dla organizacji. To podejście, które powinno być fundamentem każdego obszaru działania w organizacji. 


Decyzje podejmowanie w parciu o dowody

Decyzje powinny być podejmowane na bazie rzetelnych informacji i danych. To podstawa, aby minimalizować ryzyko wewnątrz organizacji.  Istotne jest również, aby zależności pomiędzy danymi były zrozumiałe. Dane powinny być zweryfikowane i wspierać proces decyzyjny. 


Zarządzanie Relacjami

Budowanie trwałych relacji z otoczeniem zewnętrznym to klucz do osiągnięcia sukcesu. Jednorazowe kontakty i krótkowzroczność nie znajduje w obecnych czasach uznania. Budowanie zaufania wymaga zaangażowania obu stron, dlatego też tak ważne jest budowanie dobrych relacji. Dotyczy to również wewnętrznych elementów organizacji – spójna scalona w monolit organizacja jest jak dobrze naoliwiona maszyna, zdolna do realizacji celów.


Zasady w Systemie Zarządzania Jakością są na tyle ogóle, że można je zastosować do każdego obszaru funkcjonowania organizacji. Ich siła leży jednak w ich wykorzystywaniu – jeżeli 7 zasad pozostanie na papierze, to nie ma co liczyć na efektu i oczekiwać dobrych efektów z funkcjonowania organizacji. Zasady SZJ pomagają nadać właściwy kierunek w organizacji. 

podobne