Lean Manufacturing - Standaryzacja Pracy

Nie standaryzujmy pracy! Po co to komu? Wszystko niech będzie chaosem i każdy niech robi tak jak chce. O i to jest rzeczowe podejście – nieprawdaż? No bo po co pracować w przewidywalny i bezpieczny sposób, po co dostarczać produkty na dobrym jakościowo poziomie? 

Kiedy mówimy o Lean to z pewnością pojawi się praca standardowa, aby dać to wszytko czego nie chcemy.

Punkt startowy, czy też podstawa dla Lean to z pewnością praca standardowa. Bez standaryzacji pracy utrudnione jest podejście oparte na ciągłym doskonaleniu. Praca standardowa to punkt odniesienia dla procesów – kiedy chcemy zobaczyć zmienność i odstępstwa czy też pojawiające się problemy.

 

Po co mi praca standardowa?

Procesy powinny być optymalne z punktu wiedzenia organizacji. Nie znaczy to, że muszą być najszybsze – czasami jest to nie możliwe, aby wszystko działo się w ułamku sekundy. Nie mnie jednak, optymalnie to optymalnie w konkretach warunkach. Aby jednak ogóle zacząć mówić o optymalizacji, musimy wiedzieć jaki jest nasz standard pracy. Czy jest to proces powtarzalny, czy też nie. 

Standaryzacja sama w sobie jest bezcelowa, jeżeli nie będziemy chcieli wykorzystać jej do optymalizowania naszego procesu, czy też jego doskonalenia. 

A zatem standardowa praca dla organizacji jest: formą uzgodnionej i zatwierdzonej formy pracy, która odbywa się w optymalny sposób przy danym poziomie wydajności i dostarczonej jakości. Praca standardowa składa się z sekwencji wykonywanych zadań (nie ważne jest to czy mówimy o pracy powtarzalnej, czy też niepowtarzalnej) 

Standaryzacja pracy powtarzalnej i niepowtarzalnej

Kiedy mówimy o standaryzacji pracy to może mówić o zadaniach powtarzalnych i niepowtarzalnych. 

Praca powtarzalna to taka kiedy wszystkie elementy procesu są do odtworzenia za każdym razem w taki sam sposób. Czas poszczególnych kroków procesu jest taki sam i elementy są takie same w danych warunkach.

Praca niepowtarzalna to przeciwieństwo pracy powtarzalnej. Nie mniej jednak nie znaczy to, że wszystkie elementy procesu są w 100% inne. Mogą różnić się czasem w danych warunkach.

Nie jednak to znaczenia jeżeli chodzi o standaryzację pracy. Zarówno jedną jak i drugą formę pracy można standaryzować, co stanowi punkt wyjściowy do doskonalenia procesów.

Standardowa praca – uniwersalny język w organizacji

W każdej organizacji ważne jest aby praca była bezpieczna i na wysokim poziomie jakościowym. Organizacji zależy, aby dostrzegać anomalia w procesach/pracy i reagować na problem. No i oczywiście rozwijać procesy, aby były konkurencyjne. 

Dla organizacji praca standardowa jest uniwersalnym językiem w komunikacji. Jeżeli dany proces jest ustandaryzowany w łatwy sposób można się komunikować w gąszczu organizacyjnych procesów.

Kiedy praca przebiega w sposób standardowy w łatwy sposób możemy szkolić pracowników i tworzyć „backupy”. 

Standardowa praca daje możliwość właściwego planowania i realizowania zadań no i jest podstawą do tego, aby dostarczać wyroby na odnowienim poziomie jakościowym. 

Praca standardowa w organizacji jest podstawą – nawet kiedy o tym firmy nie myślą tak jest i to jest fakt. Lean czy też jego elementy nie jest magią, a zwyczajnym praktycznym podejściem do „robienia biznesu”. Lean, w tym przypadku praca standardowa ma wspierać organizację i jej pomagać w codziennej egzystencji a nie od święta i na pokaz.

Kiedy chcemy standaryzować prace, musimy przejść przez następujące kroki:

1. Zrozumieć jak przebiega proces/praca

2. Zidentyfikować wszystkie składowe procesu/pracy (krok po kroku)

3. Zidentyfikować elementy – co stanowi wartość dodaną a co jest stratą (to posłuży do rozwoju procesu w przyszłości) 

4. Opisać krok po kroku wykonywany proces w instrukcji pracy 

5. Przeszkolić pracowników na bazie przygotowanej instrukcji.

 Standardowa praca, to bezpieczna praca

Podstawa podstaw to bezpieczeństwo w organizacji i z tym nie ma co dyskutować. Wszyscy szukamy narzędzi wspierających zapewnienie bezpieczeństwa. Kiedy spojrzymy szerzej na pracę standardową łatwo możemy zauważyć, że to idealne narzędzie, aby wspierać bezpieczeństwo w pracy.

Standaryzacja pracy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ponieważ wiemy jaka jest sekwencja pracy, co jest dalej. Kiedy znamy instytucje wykonywania pracy i się do niej stosujemy jesteśmy bezpieczni (oczywiście w zakresie wykonywanego zadania. Nie przewidzimy wszystkiego, ale eliminujemy wiele zagrożeń i nieznanego. 

 

Praca standardowa – stop problemom

Nie możemy rozwijać procesu|pracy kiedy jest w nieokiełznanym chaosie. Musimy mieć punkt odniesienia, aby wiedzieć czy mamy problemy czy też nie. 

W momencie kiedy obserwujemy proces, który nie jest ustandaryzowany nie możemy jednoznacznie stwierdzić czy dana sytuacją jest problemem czy też jest to element procesu. Nie mamy po prostu szans – to czysta loteria, że nam się uda.

Kiedy pracujemy w środowisku gdzie praca standardowa jest stosowana, możemy identyfikować problemy i co ważniejsze je rozwiązywać. Praca standardowa daje nam te możliwości, widzimy anomalia i to że proces trwa o wiele za długo w odniesieniu do naszego standardu. 

 

Bez standaryzacji pracy ciężko jest mówić o doskonaleniu – trudno też mówić o Lean Manufacturing. PS (praca standardowa) to podstawa do tego, aby dyskutować, a co ważniejsze działać z usprawnieniem procesów. Pracy standardowej nie należy się bać – przeświadczenie szybciej, więcej, dalej jest błędne. Właściwie przygotowana praca standardowa niesie ze sobą same korzyści dla organizacji.  

podobne