System Zarządzania Jakością - Podejście Procesowe

 System Zarządzania Jakością skupia się na tym, aby organizacja pracowała w oparciu o podejście procesowe. Tylko po co? Czy jest to potrzebne i mamy z tego korzyści? A może podejście procesowe nie jest nam potrzebne i będziemy działać instynktownie? 

Proces w ujęciu systemu zarządzania jakością to nic innego jak: zbiór czynności, które przetwarzają dane wejściowe na dane wyjściowe. I to tyle, nic specjalnego – nieprawdaż!? A jednak jest coś istotnego w tej definicji i w samym podejściu procesowym. 

Podejście procesowe to podejście, które skupia się na identyfikacji procesów, wzajemnych interakcjach pomiędzy procesami, jak rownież zarządzanie procesami.

Podejście procesowe jest jednym z najważniejszych elementów systemu zarządzania jakością. Bez niego wdrożony system zarządzania jakością nie miałby racji bytu.

Podejście procesowe – „must” w organizacji

Podejście procesowe w organizacji jest kluczowe ponieważ w sposób ciągle zapewnia nadzór nad procesami, ale również interakcjami jakie zachodzą pomiędzy nimi. Każda organizacja zbudowana jest z procesów i brak podejścia procesowego uniemożliwiła by wręcz efektywne zarządzanie w organizacji systemem zarządzania jakością.

Podejście procesowe wymusza na nas systematyczność w zarządzaniu procesami. A wszystko ukierunkowane jest na osiąganie założonych celów. Tak wiec podejście procesowe zdecydowanie wspiera realizowanie i osiąganie celów jaki stawia sobie organizacja w systemie jakości.

Aby zobaczyć interakcje procesów korzystamy z mapy procesów (jej szczegółowość zależy od poziomu jaki chcemy zobaczyć).

Podejście Procesowe – SIPOC, jako jeden z dobrych praktyk

Kiedy mówimy o procesach w systemie jakości musimy pamiętać, że:

 – procesy mają opisane wszystkie dane wejściowe potrzebne do wykonania procesu, a także wszystkie elementy wyjściowe jakie będą efektem przeprowadzonego procesu

– procesy mają opisaną konkretną sekwencje w jakich się odbywają

– mamy określone metody oraz kryteria wg. których będziemy zarządzać nimi, aby osiągnąć założone cele

– określimy wszystkie niezbędne zasoby potrzebne do przeprowadzenia procesu zgodnie z jego ustaloną sekwencją

– określimy właściciela procesu oraz odpowiedzialności w poszczególnych sekwencjach procesu

– przeanalizujemy ryzyka, ale i możliwości dla procesu, tak aby osiągnąć założone cele procesu

– będziemy w sposób ciągły doskonalić proces 

W podejściu procesory przy opisywaniu procesów można wykorzystać model SIPOC. Model SIPOC daje nam możliwość łatwego opisania procesu w organizacji. SIPOC w przejrzysty sposób wskazuje wszystkie elementy procesu.

S (Supplier) – to dostawca konkretnego wejście do procesu. 

I (Inputs) – to wszystkie dane wejściowe do procesu

P (Process) – to pisany krok po kroku przebieg procesu 

O (Outputs) – to efekty procesu

C (Customers) – to klienci danego procesu.

Kompletując wszystkie powyższe informacje budujemy obraz konkretnego procesu. 

Podejście procesowe – zapewnienie spełnienia wymagań

W systemie jakości podejście procesowe można śmiało budować w oparciu o zamkniętą pętle PDCA. Podejście procesowe zdecydowanie ukierunkowane jest na to aby spełniać założone wymagania. Kiedy nałożymy na to podejście oparte na ryzyku mamy kompletny mechanizm zapewniający spełnienie wymagań.

Pamiętajmy, że nie wszystkie procesy w organizacji stanowią wartość dodaną. Nie za wszystkie procesy płaci klient, mimo to są one niezbędne do tego, aby na końcu można było dostarczyć wyrób na wymaganym poziomie jakości.

Podejście procesowe – wartość dodana

Podejście procesowe, daje nam również możliwość zobaczyć jakie procesy stanowią wartość dodana dla naszej organizacji, a które procesy są procesami wspierającymi rdzeń naszego biznesu. Pamiętajmy, że nie wszystkie procesy w organizacji stanowią wartość dodaną. Nie za wszystkie procesy płaci klient, mimo to są one niezbędne do tego, aby na końcu można było dostarczyć wyrób na wymaganym poziomie jakości.

 

Podejście procesowe – efektywność procesów

Podejście procesowe pomaga nam myśleć o efektywności procesów. Procesy muszą być efektywne. Procesy mają zapewniać dostarczenie elementu wyjściowego, ale w sposób efektywny. To że osiągniemy coś na końcu procesu to dobrze. Ważne jest równie w jaki sposób to osiągniemy – zależy nam aby było to w sposób optymalny.

Podejście procesowe – doskonalenie

Podejście procesowe jest w końcu fundamentem doskonalenia procesów. Kiedy mamy procesy w naszej organizacji nie są one zazwyczaj stworzone raz na zawsze. Procesy są po to, aby je doskonalić. Otoczenie, wymagania się zmieniają dlatego i nasze procesy powinny się zmieniać. Powinny być doskonalone. Podejście procesowe wymusza, a wręcz wymaga doskonalenia zidentyfikowanych procesów. Dzięki temu nasze procesy będą bardziej efektywne w organizacji.

Podejście procesowe to klucz do efektywnego zarządzania procesami w systemie  jakości. Kiedy chcemy być efektywni musimy identyfikować procesy a następnie nimi zarządzać. Podejście procesowe daje nam możliwość efektywnego zarządzania drogą jaką podążamy, aby osiągnąć cele w organizacji. 

podobne