System Zarządzania Jakością - Przywództwo

Wszystko zaczyna się na samej górze piramidy organizacyjnej i tak jak ryba zaczyna się psuć od głowy tak samo jest z systemem zarządzania jakością – dobrze funkcjonuje, kiedy management nadaje odpowiedni kierunek.

 

Przywództwo jest jednym z kluczowych fundamentów jeżeli mówimy o Systemach Zarządzania Jakością. Dlaczego tak jest? A no dlatego, że jeżeli coś dla nas managementu jest ważne to jest to równie ważne dla całej organizacji. 

 

Dlatego tak duży nacisk kładziemy na rolę najwyższego szczebel zarządzania w odniesieniu do spraw jakościowych. To w jaki sposób postrzegane są kwestie jakościowe przez ludzi w organizacji wynika przede wszystkim z tego jakie podejście ma zarząd. Jakie kierunek przyjmuje z organizacją w sprawach jakościowych i jak kreuje jakość w organizacji. 

 

Dobry management przewodzi organizacji i nadaje właściwy kierunek działania. I kiedy mówimy o jakości w organizacji to będzie ona ważna kiedy zarząd zademonstruje silne przywództwo w tej materii.

 

Przyglądnijmy się zatem temu co zatem znaczy przywództwo w odniesieniu do systemu zarządzania jakością.

Odpowiedzialność za system klucz do sukcesu

Dobre przywództwo to branie odpowiedzialności za efektywnie funkcjonujący system zarządzania jakością. De facto, zrządzający są odpowiedzialni na samym końcu za funkcjonowanie organizacji, w tym również funkcjonowanie sytemu zrządzenia jakością. Nie można zrzucać na kogoś innego odpowiedzialności za to że system jest nieefektywny.

Management ma pełne możliwości do tego aby zapewnić spranie funkcjonujący system jakości na wskroś całej organizacji.

Spójność systemu – integralna część organizacji 

Przywództwo to również zapewnienie spójności systemu z całą organizacją. Największą tragedią systemu jakości może być fakt, że jest piątym kołem u wozu poprzez to, że jest niedopasowany do funkcjonującej organizacji. Management poprzez swoje działania ma zapewnić że system jakości jest integralnym elementem organizacji i wspiera jej biznes. To z założenia logiczne, ale czy proste. Nie w każdym przypadku, wszystko zależy od tego z jaką powagą traktowany jest system jakości przez management.

Promowanie myślenia opartego na zarządzaniu ryzykiem

Przywództwo nadaje kierunek i jednym z obszarów, który powinien być promowany, a który niesie dla organizacji wymierne korzyści to praca i myślenie w oparciu o procesy oraz myślenie oparte na zarządzaniu ryzykiem. Nie chodzi o to aby bać się ryzyk, ale o to aby je odpowiednio (wcześnie) identyfikować i aby kierować organizację na tory właśnie takiego myślenia. 

Przywództwo powinno być świadome ryzyk, a kiedy jesteśmy świadomi ryzyk to nie musimy o nich myśleć jako o ograniczeniach, tylko jako o możliwościach do rozwoju organizacji. System jakości jak każdy element organizacji będzie napotykał na problemy, ale to waśnie rola przywództwa, aby ukierunkować organizację na właściwe myślenie i podejście do zidentyfikowanych ryzyk.

Zasoby na swoim miejscu

Jeżeli nie zarząd to kto inny będzie dysponował odpowiednimi zasobami do realizacji założonych celów w firmie, a także w systemie zarządzania jakością. Aby można było realizować zadania i cele potrzebne są zasoby i to właśnie rola przywództwa, aby zapewnić odpowiedni poziom potrzebnych zasobów. System zarządzania jakością nawet kiedy jest wbudowany bardzo mocno w organizację potrzebuje właściwych zasobów do jego utrzymania i doskonalenia. Nic nie będzie działo się samo, w przeciwnym razie mamy tylko i wyłącznie fikcyjny twór który przypomina dobry Sytem Zarządzania Jakością.

System musi być ważny

To że mamy system jakości wie wiele osób, ale to jak jest on ważny powinno być podkreślone przez management – tak dokładnie tak, tylko podejście top-down będzie miało znaczenie przy tym elemencie. To przywództwo nadaje kierunek, wyznacz drogę i wskazuje miejsce gdzie chcemy dotrzeć z organizacją. Jeżeli damy sygnał że system jakości jest bo jest, ale ważniejsze są inne rzeczy, to mamy gwarancję na to że efektywność sytemu będzie nijaka, a wręcz żadna.

Management ma siłę, narzędzia do tego aby podkreślać rolę i znaczenie systemu jakości jako ważnego elementu wspierającego biznes. System Zarządzania Jakością jest dla biznesu wsparciem a nie przeszkodą i to musi być jasno i klarownie komunikowane na wskroś organizacji. Dzięki temu realizacja celów będzie o wiele bardziej efektywna.

Wsparcie dla ludzi to fundament

Jak już wspominaliśmy w systemie jakości pracują ludzie i tak jak każdy potrzebują wsparcia i to odpowiedniego wsparcia. Przede wszystkim zaczyna się od nadania właściwej rangi systemowi jakości ,wtedy ludziom zdecydowanie łatwiej się pracuje bo nie kopią się z koniem.

Przywództwo musi przejawiać się w dawaniu wsparcia organizacji aby realizować cele firmy (w tym cele jakościowe). 

Można wymagać, ale bez wsparcia efekty będą zdecydowanie mniejsze, aniżeli z odpowiednim wsparciem managementu. Dlaczego tak jest? To proste management ma narzędzia i zasoby aby dostarczyć właściwe wsparcie. I nie chodzi o to że będziemy mieli więcej ludzi do zarządzania jakością – tak nie możemy generalizować pojęcia wsparcia. Wsparcie managementu może być i w praktyce jest wielowymiarowe. Kwestia tylko tego, aby był nadany odpowiedni kierunek ze strony managementu.

Promowanie doskonalenia – bez doskonalenia ani rusz

Ważnym elementem o odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością jest ciągłe doskonalenie, które jest podwaliną całego systemu. Bez ciągłego doskonalenia nie mam mowy o dobrym i skutecznym systemie zarządzania jakością – i przekładając to na firmę nie ma rozwoju firmy. Ciągle doskonalenie nie jest czymś ulotnym, wręcz przeciwnie to regularne i systematyczne podejściem do biznesu. Należy się zmieniać i rozwijać, aby być efektywnym i skutecznym w biznesie. To co jest dzisiaj dobre i skuteczne wcale nie znaczy że za parę lat będzie równie efektywne. System Jakości musi się rozwijać wraz z rozwojem firmy – nie może odstawać od firmy.

To bardzo ważne aby przywództwo promowało ciągłe doskonalenie – tutaj jest bardzo ważne aby management kładł szczególny nacisk na rozwój i ciągłe doskonalenie. Nie mówimy o rewolucji, a raczej o systematycznej ewolucji systemu zarządzania jakością. Nie mniej jednak bez odpowiedniego przywództwa utkniemy w statusie quo.

Bez odpowiedniego przywództwa ze strony managementu bardzo trudno będzie nam mówić o efektywnym systemie zrządzenia jakością. System ma być integralną częścią organizacji i być jej wsparcie przy realizacji codziennego biznesu. To w jaki sposób będzie postrzegany system zarządzania jakością w organizacji, zależy tylko i wyłącznie od managementu. Jeżeli będziemy podkreślali jego znaczenie i będzie elementem integralnym firmy, będzie on pomagał w rozwoju biznesu i to w naturalny sposób.

podobne