Quality, Cost, Delivery, Morale, Safety - kierunek rozwój

Quality, Cost, Delivery to trio, które zostało opracowane i rozwinięte w brytyjskim sektorze motoryzacyjnym. To doskonałe podejście do zarządzania głównymi elementami w organizacji – procesami biznesowymi.  QCD znalazło zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, za sprawą swojej uniwersalności jak i skuteczności. Pomimo tego, że produkcja jest wiodącym obszarem wykorzystania podejścia QCD, to również obszar usług jest doskonałym miejscem zastosowania omawianego podejścia.

Już na pierwszy rzut oka widzimy, że QCD skupia się na kluczowych elementach związanych z produktem/usługą, a mianowicie na Jakości, Kosztach i Dostawach. Te właśnie trzy elementy stanowią kryteria oceny procesu biznesowego. W tych właśnie obszarach poruszamy się, aby doskonalić procesy. Wiele organizacji oprócz fundamentalnego podejścia opartego na trzech elementach, dodaje dwa dodatkowe punkty, tj: M (Morale), oraz S (Safety) – wtedy mówimy o QCDMS.  My jednak skupimy się na trzech pierwszych elementach.

Budowa i schemat działania QCD.

Jakość , Koszty, Dostawy to trzy główne obszary, do których przypisane są elementy charakteryzujące ich istotę. Każda z charakterystyk może być specyficzna, a ta specyfika powiązana jest z branżą w jakiej funkcjonuje organizacja. 

Najprościej mówiąc, skupiamy się na jakości wyrobów, na ich kosztach, oraz na dostawie naszych wyrobów. Dbamy o to, aby każdy z tych trzech elementów był na planowanym poziomie. W jaki sposób to zrobić? Ustalamy, co charakteryzuje jakość naszego wyrobu? Czym jest dla nas koszt wyrobu? Jak mamy go dostarczać? Jeżeli mamy już odpowiedzi na te pytania, ustalamy wskaźniki, które pomogą nam kontrolować Jakość, Koszty i Dostawy.

Quality (Jakość)

Pierwszym fundamentalnym elementem jest jakość. Musimy określić, co rozumiemy pod tym pojęciem i jakie są nasze oczekiwania. Za pomocą, jakiego wskaźnika będziemy zarządzać Jakością. Dla przykładu możemy użyć najbardziej rozpowszechnionego wskaźnika jakim jest „Jakość za pierwszym razem”. Jeżeli uważamy, że ten wskaźnik będzie najbardziej odpowiednim kryterium oceny naszej jakości to umieśćmy go w centrum uwagi i zarządzajmy nim. Ustalmy, jaki jest cel dla naszego wskaźnika. W systemie ciągłym mierzmy ten wskaźnik, aby na bierząco monitorować, gdzie jesteśmy w stosunku do naszego celu. Przeglądajmy wskaźnik regularnie, a jeżeli widzimy odchylenie, zarządzajmy nim tak, aby wrócić do celu.

Koszt (Cost)

Następnym krokiem jest Koszt. Sytuacja jest podobna jak dla Jakości, z tą różnicą, że rozpatrujemy co charakteryzuje koszty naszego wyrobu. Określamy, jaki wskaźnik odda najlepiej poziom kosztów, a następnie monitorujemy jego poziom – również w regularny sposób.

Dostawa (Delivery)

Ostatnim elementem w ujęciu QCD (pomijając rozszerzenie Morale i Safety) jest Dostawa. Analogicznie do poprzednich dwóch elementów określmy, co jest kluczowe dla dostaw w naszej organizacji. I tutaj również określamy wskaźnik np. dostawy na czas. Mierzymy osiągnięte wyniki, a następnie zarządzamy nimi, aby osiągnąć cel.

 

Każdy z elementów QCD zarządzamy w systematyczny sposób MACC (Mierz – Analizuj – Poprawiaj – Kontroluj). Każdy z naszych kluczowych elementów mierzymy, następnie analizujemy, w razie potrzeby poprawiamy i kontrolujemy rezultaty.

 

QCD – jakie mamy korzyści?

Niezależnie od tego, w jak dużej organizacji pracujemy ważne jest, aby mierzyć i monitorować efekty naszej pracy – przysłowiowy performance. Jeżeli wiemy, gdzie jesteśmy, możemy jasno stwierdzić jaki jest nasz punk odniesienia. 

  • Poprzez opomiarowanie kluczowych elementów organizacji, nie tylko mamy punkt odniesienia, ale również możemy zrozumieć większość procesów w organizacji.
  • Zarządzanie w modelu Quality Cost Delivery pozwala nadawać priorytety i skupiać się na istotnych elementach Twojego Systemu Produkcyjnego.
  • Dzięki temu, że QCD oparte jest na pomiarze i rzeczywistych danych organizacji, możemy szybko dostarczyć informację zwrotną do procesów na temat Jakości, Kosztów, czy też Dostaw.

Quality, Cost, Delivery to doskonałe podejście do zarządzania kluczowymi elementami procesów biznesowych. Dobrze wkomponowane w organizację, nie tylko zapewnie realizowanie celów, ale przede wszystkim wpływa bezpośrednio na rozwój firmy i jakość dostarczanych produktów/usług.