Business English

zjadliwa porcja zwrotów i słówek używanych w codziennej pracy…

ticket #28

 • inside info – informacje z pierwszej ręki 
 • failure – porażka
 • to lavish sth on – obsypywać kogoś czymś
 • influential – wpływowy
 • cross-cultural – międzykulturowy 
 • self-promotion – autoreklama
 • ability – zdolności
 • to make sense – mieć sens 
 • member of staff – pracownik
 • the tip of the iceberg – wierzchołek góry lodowej
 • readily available – łatwo dostępny
 • gold rush – gorączka złota 
 • to mesh with sb. – dopasowywać się
 • special treatment – specjalne traktowanie
 • old-fashioned – staroświecki

ticket #27

 • to withdraw – wycofać
 • well established – powszechnie uznany 
 • familiarity with sth – zaznajomić kogoś z czymś
 • annoying – denerwujący
 • readily available – łatwo dostępny
 • big boys – poważni gracze
 • to mesh with sth/sb – dopasować się
 • to leverage – wywierać nacisk
 • to view sth as – uważać coś za
 • goal-oriented – zorientowany na cele
 • void – pustka
 • sure-fire – niezawodny
 • to give sth a standing ovation – owacje na stojąco 
 • spare – zapasowy
 • way back – dawno temu

ticket #26

 • to steramline – usprawnić
 • to haul in – zdobyć
 • social animal – istot społeczna
 • upfront – otwarty 
 • task allocation – przydział zadań
 • personal brand – marka osobista
 • prize draw – loteria z nagrodami
 • a cross between sth and sth – coś pośredniego pomiędzy 
 • on duty – na służbie
 • authority – władza
 • to flog – sprzedać
 • all and sundry – wszyscy bez wyjątku
 • get to the point – przejść do rzeczy 
 • as opposed to – w przeciwieństwie do 
 • follow-up – kontynuacja czegoś

ticket #25

 • to throw in the towel – poddać się
 • what better way to do sth than – nie ma lepszego sposobu na coś, niż
 • timely – na czas
 • to give sb a thrashing – spuścić komuś łomot
 • to lead the way – przodować
 • intense rivalry – zacięta rywalizacja
 • to constitute sth – składać się na coś
 • to be at the front – stać na czele
 • ultimately – ostatecznie
 • to take to the podium – wejść na podium
 • to give feedback – wyrazić opinię
 • to beat sb – pokonać kogoś
 • snappy – elegancko
 • self-assessment – samoocena
 • to label sth – określić coś mianem

ticket #24

 • to keep a close eye on sb – bacznie się komuś przyglądać
 • to form – ukształtować
 • technical expertise – wiedza techniczna
 • to go to one’s head – uderzyć do głowy
 • to diminish – pomniejszyć
 • one’s cup of tea – coś co się komuś podoba
 • start-up – nowo powstała spółka
 • tip – wskazówka
 • to ease sb into sth – wdrożyć kogoś stopniowo 
 • soil – ziemia ojczysta
 • a cross between sth and sth – skrzyżowanie czegoś z czymś
 • faint – ledwo widoczny
 • labour pool – rezerwy pracownicze
 • to fill the gap – wypełnić lukę
 • whopping – gigantyczny

ticket #23

 • it’s worth noting that – warto zauważyć, że…
 • to stage sth – upozorować coś
 • furthermore – ponadto
 • alarm bells start to ring – włączył się alarm
 • to give out – wydać
 • to come true – spełnić się
 • room for growth – potencjał
 • in the vicinity of – nieopodal
 • turmoil – wrzawa 
 • to come back to haunt sb – mieć coś na sumieniu
 • as a precaution – dla bezpieczeństwa
 • in the neighborhood of  – w okolicy
 • to gawk – gapić się
 • in some quarters – w pewnych kręgach
 • wheeler and dealer – kombinator

ticket #22

 • to come up with – wpaść na coś 
 • consigned to the history books – to już historia
 • networking – nawiązywanie kontaktów
 • to stick with sth – trzymać się czegoś
 • to be on one’s way – być w drodze
 • into the limelight – być w centrum uwagi
 • front-facing – umieszczony z przodu
 • to be dependent on – zależeć od kogoś
 • on paper – w teorii
 • to prove to be – okazać się 
 • to take steps – podjąć kroki
 • to allow – pozwolić
 • blank screen – pusty ekran 
 • to set sth apart from sth – wyróżniać coś z czegoś
 • to take on new responsibilities – podjąć nowe obowiązki

ticket #21

 • at one’s own risk – na własne ryzyko
 • get a life – przestań nudzić
 • to roll sth out – wprowadzać coś do boju
 • to contract sb – podpisać z kimś umowę
 • key event – kluczowe zdarzenie
 • resultant – wynikowy
 • to join forces with sb – połączyć z kimś siły
 • bad publicity – zła opinia
 • prevention – zapobieganie
 • coverage – sprawozdanie
 • to lead the way in sth – przewodzić
 • to be wedded to sth – być z czymś związanym
 • to combine – połączyć
 • to pick up on sth – zauważyć coś
 • to take a break from sth – odpocząć od czegoś

ticket #20

 • to skirt around sth – przemilczeć problem
 • to be the jewel in a crown – być ozdobą czegoś
 • next to imposible – prawie niemożliwe 
 • knock-on effect – efekt domina
 • to combat sth – zwalczać coś
 • means – środek
 • tax increase – wzrost podatków
 • low-cost labour – tania siła robocza
 • to suspend – zawiesić
 • to draw criticism – wywołać oburzenie
 • cash-strapped – pozbawiony funduszy
 • tie – remis
 • to prompt – spowodować
 • to work from home – pracować z domu
 • to salivate at sth – ślinić się na widok czegoś

ticket #19

 • re-establish – odnowić znajomości
 • custom-designed – zaprojektowany na zamówienie
 • those in the know – ci co wiedzą
 • to find one’s feet – nabrać pewności siebie
 • to line up for sth – stać w kolejce do czegoś
 • goodwilll – dobra wola
 • item – przedmiot
 • to stay on – utrzymać się
 • to play host to sb – gościć kogoś
 • to dwell on sth – rozpamiętywać coś
 • with an aim to do sth – mając coś na celu
 • helpnessness – bezradność
 • broad spectrum – szeroki wachlarz
 • economic growth – wzrost ekonomiczny
 • to fool sb into thinking that – zmylić kogoś

ticket #18

 • help pack – zestaw pomocy
 • commodities – towary
 • to regn supreme – rządzić niepodzielnie
 • to make a difference – wprowadzić zmianę
 • to be taken for granted – uważać coś za oczywistą rzecz
 • exhausted – wyczerpany
 • to aim for – dążyć do
 • level-headed – rozsądny
 • survey-based – operający się na ankietach
 • first and foremost – przede wszystkim
 • consideration – czynnik
 • nit-picking – szukać dziury w całym
 • zing – polot
 • to decline to offer any comments – odmówić komentarzy
 • to be exact – dokładnie mówiąc 

ticket #17

 • to do accounts – przeliczyć wszystko
 • instant messaging – komunikator internetowy
 • brand new – nowy
 • jet lag – zmęczenie po podróży
 • all in all – ogólnie rzecz biorąc
 • bank balance – stan konta
 • to do one’s utmost – starać się ze wszystkich sił
 • to expand – rozwinąć się
 • pattern – wzór
 • factor – czynnik
 • takeover target – cel przejęcia
 • off to bed – iść do łóżka
 • to capitalise on – zbijać na czymś majątek
 • ever demanding – wymagający
 • goodies on offer – towary w ofercie

ticket #16

 • by no means – w żadnym wypadku
 • poimy fundamentów – podstawy polityki
 • to distance oneself – zdystansować się
 • to win over – pozyskać
 • due to – z powodu
 • concerned about – zaniepokojony
 • to tuck away – odłożyć
 • debit – debet
 • in the grand scheme of things – biorąc pod uwagę ogólną sytuację
 • profits – zyski
 • the vast majority – ogromna większość
 • to warn – ostrzegać
 • to pile away – odłożyć na stronę
 • to double – podwoić
 • a vast amount – bardzo duża ilość

ticket #15

 • nest egg – grosze na czarną godzinę 
 • to have a knock-on effect – efekt domina
 • to be in private hands – być w prywatnych rękach
 • for personal gain – dla własnej korzyści
 • exploitation – wyzysk
 • in keeping with sth – w zgodzie z czymś
 • jaw-dropping – oszałamiający 
 • prior to sth – przed czmyś
 • top seller – popularny produkt
 • the doldrums – zastój 
 • in exchange for – w zamian za
 • to branch out into sth – rozszerzać działalność o 
 • fact file – akta
 • remarkable – niezwykły
 • hands-on – praktyczny

ticket #14

 • thick-skinned odporny na krytykę
 • to tread a fine line – balansować na cienkiej linie
 • to be concerned about sth – być zaniepokojonym
 • unity – jedność
 • killjoy – sztywniak
 • to pay off – spłacić
 • to get rid of sth – pozbyć się czegoś
 • to make sb redundant – zwolnić kogoś
 • in effect – w rzeczywistości
 • to compare with sth – porównywać z czymś
 • to turn up – pojawić się
 • to transform – przekształcić
 • to put credence in sth – ufać czemuś
 • to complain – narzekać
 • to reach compromise – osiągnąć kompromis

ticket #13

 • to go nuts for sth – szaleć za czymś
 • to surpass – przewyższyć
 • to prompt sb to do sth – skłonić kogoś do zrobienia czegoś
 • to be in private hands – być w prywatnych rękach
 • to throw sth up – uwidocznić coś
 • to put sth up for auction – wystawić coś do licytacji
 • to rebuke sb – ukarać kogoś
 • in this day and age – w dzisiejszych czasach
 • to award sb sth – przyznać coś komyś
 • ultimately – ostatecznie
 • to ponder sth – rozmyślać nad czymś
 • to keep away from sth – trzymać się z dala od czegoś
 • wide-eyed – zdziwiony
 • to cut down on sth – ograniczyć coś
 • to participate in sth – uczestniczyć w czymś

ticket #12

 • bullet point – punkt 
 • to take actions – podjąć kroki, aby coś załatwić
 • suggestion box – skrzynka z pomysłami, uwagami
 • to allow – pozwolić 
 • ever-changing – zmienny
 • to be familiar with sth – znać coś
 • to clutter sth up – zaśmiecać
 • to express an interest – wyrazić zainteresowanie
 • confidence – pewność siebie
 • disorientation – dezorientacja
 • workforce – siła robocza
 • to be awash with sth– być pełnym czegoś
 • to thrive on sth – żyć z czegoś
 • to gather – zbierać, gromadzić
 • to transform the fortune of sb – odmienić czyjś los

ticket #11

 • time-consuming – czasochłonny
 • to be around – być w okolicy
 • to get back on the road to sth – powrócić na właściwą drogę
 • provision for sth – klauzula na wypadek
 • suitable – odpowiedni
 • to point out – wskazywać na
 • designs on sth – mieć plany w stosunku do czegoś
 • gruelling – wyczerpujący
 • to point sb in the right direction  – naprowadzić kogoś na właściwy kierunek
 • to jog the memory – odświeżyć pamięć
 • to lack – brakować
 • to put pressure on sb – wywierać presję
 • word for word translation – dosłownie tłumaczenie
 • eye contact – kontakt wzrokowy
 • to loss the interest – ultracić zainteresowanie

ticket #10

 • get into the touch with sb. – być z kimś w kontakcie
 • leeway – luźne podejście
 • common ground – wspólna płaszczyzna
 • to be on the same page – mieć takie samo zrozumienie
 • to promote changes – promować zmiany
 • mindset – sposób myślenia
 • common sense – zdrowy rozsądek
 • overtime – nadgodziny
 • stock – zapasy magazynowe
 • layout – układ, rozmieszczenie
 • small talk – rozmowa towarzyska
 • business trip – podróż służbowa 
 • expenditures – wydatki
 • straight from the horse’s mouth – z pierwszej ręki
 • break-even – próg rentowności

ticket #9

 • exaggeration – wyolbrzymienie
 • to get a raise – otrzymać podwyżkę
 • to arouse – wzniecić
 • in general – ogólnie
 • to ack – działać
 • to  perform – osiągać wynik
 • to have a hard time doing sth – nie być w stanie czegoś zrobić
 • lean-in – wprowadzenie
 • to resonate with sth – rozbrzmiewać czymś
 • winning personality – ujmująca osobowość
 • to spice up – urozmaicić
 • market research – badanie rynku
 • rationl justification – racjonalne uzasadnienie
 • to highlight – uwypuklić
 • to speak on sb’s behalf – mówić w czyimś imieniu 

ticket #8

 • to take the plunge – zdobyć się na stanowczy krok
 • to haul sth around – taszczyć coś
 •  to come up with – wpaść na coś
 • expansive – szeroki
 • remote – zdalny
 • only a matter of time – to tylko kwestia czasu
 • fanatic – gorączkowy
 • provider – dostawca
 • to take a peek at sth – zerknąć
 • the next big thing – kolejne wielkie wydarzenie
 • to become reality – stać się rzeczywistością
 • to put sth into sb’s hands – włożyć coś komuś w ręce
 • fleet – flota
 • to fit into sth – zmieścić się gdzieś
 • to be fed up with sth – mieć czegoś dość

ticket #7

 • whilst – podczas gdy
 • to miss out on sth – przegapić coś
 • tools – narzędzia
 • to overlook – przeoczyć coś
 • knowledge – wiedza
 • face to face – bezpośrednio
 • on the matter – w tej kwestii
 • capability – zdolność
 • valueable – wartościowy
 • to result in sth – poskutkować czymś
 • shop floor – obszar produkcyjny
 • to pool resources – połączyć wysiłki
 • to lose customers – tracić klientów
 • in-depth – szczegółowy
 • to place emphasis on – położyć nacisk na

ticket #6

 • according to the plan – zgodnie z planem
 • to hear something straight from the horse’s mouth – mieć informacje z pierwszej ręki
 • get straight to the point – przejść do rzeczy
 • small talk – pogawędka
 • to make a long story short – krótko mówiąc
 • handover – przekazać
 • benefits – korzyści
 • artificial – sztuczny
 • make a good impression – robić dobre wrażenie
 • symptoms – objawy
 • pro and cones – zalety i wady
 • eliminate – wyeliminować
 • up-and-coming – przedsiębiorczy
 • newcomer – przybysz
 • Intellectual Properties – własność intelektualna

ticket #5

 • to seek – poszukiwać
 • accordingly – odpowiednio
 • according to – zgodnie z 
 • lack – brak
 • to aggribute sth to sth – przypisywać coś do czegoś
 • diversity – różnorodność
 • to set up – stworzyć
 • to entice – zachęcać
 • head-hunter – łowca talentów
 • to rest upon sth – zależeć od czegoś
 • workforce – siła robocza
 • to discourage – zniechęcać
 • to increase – zwiększać
 • range – zasięg
 • high-rangking – ważny

ticket #4

 • to support – wspierać
 • to miss out on sth – przegapić coś
 • to deliver – dostarczyć
 • to take advantage of sth – skorzystać na czymś
 • to take an opportunity – wykorzystać okazję
 • effectively – wydajnie
 • to consider – rozważać
 • useful – użyteczny
 • brisk – energiczny
 • to follwo suit – iść za przykładem
 • aid – wsparcie
 • draining – wycieńczający
 • kit – zestaw
 • as opposed to – w przeciwieństwie do
 • to make space for something – zwolnić na coś miejsce

ticket #3

 • effortwysiłek
 • to disclose – ujawnić
 • to arise from – wynikać z czegoś
 • transparency – przejrzystość
 • entirely – w zupełności
 • primarily – przede wszystkim
 • to jump at the chance to do sth – skorzystać z okazji
 • to form – ukształtować
 • to release – opublikować
 • advocacy group – grupa wsparcia
 • counterpart – odpowiednik
 • to accuse – oskarżyć
 • average – średni
 • contest – konkurs
 • to position oneself to sth – znaleźć się w dogodnej pozycji do

ticket #2

 • to ban sth – zakazać czegoś
 • to enforce – egzekwować
 • bits and bobs – drobiazgi
 • up and down the country – w całym kraju
 • views on – poglądy na
 • to open up – otworzyć
 • to benefit from sth – skorzystać na czymś
 • loss – strata
 • to put one’s name down – podpisać się pod czymś
 • complaint – reklamacja
 • to be at risk of sth – być na coś narażonym
 • to cite – cytować
 • literally – dosłownie
 • cutback – redukcja
 • constraint – ograniczenie

ticket #1

 • framework – struktura ramowa
 • essential – nieodzowny
 • by nature – z natury
 • bunch – grupa ludzi
 • occupation – zawód
 • to encourage – zachęcać
 • aim – cel
 • peaceful – spokojny
 • to spell out – przeliterować
 • stark contrast – rażący kontrast
 • from the inside – od wewnątrz 
 • majority -większość
 • feedback – informacja zwrotna
 • to begin with – na początek
 • to fix – naprawić