Asertywność - kluczem do rozwoju zdrowej organizacji

Asertywność nie ma nic wspólnego z cwaniactwem, a tym bardziej nie jest to postawa typu „nie bo nie”. Zdolność do wyrażania własnych opinii, tym jest asertywność. Umiejętność konstruktywnego komentarza do zaistniałych sytuacji, oraz postawienie właściwego pytania, we właściwym momencie – tym właśnie jest asertywność.

Bardzo dużo mówi się o asertywności, jako o oczekiwanej kompetencji pracowników. W dobie szybkiego i łatwego dostępu do informacji, czego konsekwencją są szybkie decyzje i „śmiałe postawy” asertywność zyskała jeszcze bardziej na znaczeniu. Wymagamy wręcz, aby organizacji była asertywna, aby pracownicy na każdym szczeblu mieli postawę proaktywną i umieli wyrazić własne myśli.

Cel jest bardzo prosty i klarowny, chcemy aby ludzi byli świadomi swojej odpowiedzialności, oraz żeby reagowali na (świadome i nieświadome) zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na organizację. Chcemy, aby ludzie dokładali swoje cegiełki do rozwoju organizacji. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jeżeli zrozumiemy, że każdy z pracowników ma inny punkt widzenia (tak, każdy z nas!). Ilu ludzi tyle poglądów i opinii – i dokładnie te opinie chcemy znać.

Nie ma miejsca na bierność

Na pojawiające się problemy trzeba reagować i to na jak najwcześniejszym etapie ich powstania. Dlaczego tutaj mówimy o asertywności? Ponieważ to moment, gdzie asertywność jest kluczem najbardziej pożądaną postawą. Załóżmy, że jesteśmy świadkami popełnionego błędu – jak się zachowamy? Odwrócimy wzrok w drugą stronę i uciekniemy, czy też zareagujemy i wykorzystamy pokłady naszej asertywności. Jeżeli w takim momencie wyrazimy swoją opinię i zajmiemy właściwe stanowisko – jest to już sukces organizacji, ponieważ mamy właściwych, odpowiedzialnych ludzi. Brzmi prosto, ale w rzeczywistości proste nie jest, wymaga to dużej pracy od całej organizacji. Właściwie budowana kultura organizacyjna wspiera rozwój kompetencji jaką jest asertywność.

Asertywność – fakty a nie domysły. 

Wysoki poziom asertywności przejawia się tym, że odnosimy się do faktów, a nie do domysłów i przypuszczeń. O wiele łatwiej jest rozmawiać o faktach, ponieważ są one punktem odniesienia, który trudno jest przykryć emocjami. Dlaczego tak jest? Ponieważ wyrażanie opinii, gdzie odnosimy się do faktów jest rzeczowe, natomiast emocje zawsze są obarczone osobistymi przesłankami. Jesteśmy ludźmi i normalne jest, że nigdy nie wyzbędziemy się emocji, jednak należy nad nimi panować i skupiać się na faktach.

Mocne i zdrowe organizacje nie boją się asertywności swojego zespołu. Wręcz przeciwnie, oczekują aktywnego zaangażowania i brania odpowiedzialności za swoje działanie. Asertywność ogranicza rozpowszechnianie się problemów w organizacji, oraz stymuluje ją do naturalnego rozwoju.

Asertywność jest wtedy gdy mówimy o naszych wątpliwościach, które poparte są faktami. Asertywność jest wtedy, gdy odmawiamy działania naruszającego wewnętrzne procedury i procesy organizacji. Asertywność jest wtedy, gdy wyrażamy swoje opinie, aby pomóc w rozwoju organizacji.