DEFINICJA...
CO TO ZNACZY?

To skuteczny sposób opisywania napotkanych problemów.

Struktura 5H2W:

Who? – Kto zgłosił problem.

What? – Czego dotyczy problem

When? – Kiedy problem został wykryty

Where? – Gdzie problem został wykryty

Why? – Dlaczego powstał problem

How? – Jak powstał problem

How Many? – Jaka jest skala problemu

7 Muda to siedem marnotrawstw jakie zostały  zdefiniowane w Lean Management.

  1. Nadprodukcja
  2. Zapasy
  3. Braki
  4. Zbędny ruch
  5. Zbędne przetwarzanie
  6. Oczekiwanie
  7. Transport

8D jest to metoda do rozwiązywania kompleksowych problemów. 

Kroki w metodzie 8D:

D1. Zbuduj Zespół

D2. Opisz Problem

D3. Zdefiniuj działania natychmiastowe

D4. Ustal przyczynę

D5. Zdefiniuj działania korygujące

D6. Zweryfikuj skuteczność działań korygujących

D7. Zdefiniuj działania zapobiegawcze

D8. Oceń i zamknij proces 8D.

Poziom Reklamacji Klienta – To ilość zareklamowanych wyrobów w stosunku do wszyskich wyrobów wysłanych do klienta w rozpatrywanym okresie.

Jeżeli wysłaliśmy w miesiącu Styczniu 1000 sztuk wyrobu, a klient reklamuje 100 sztuk tego wyrobu to CCR wynosi 10%. (CCR = 100/1000 * 100%)

Dirty Dozen (Parszywa Dwunastka) to zestaw dwunastu przyczyn powodujących błędy ludzkie

1.  Brak komunikacji

2. Rutyna

3. Brak wiedzy

4. Roztargnienie

5. Brak pracy zespołowej

6. Zmęczenie

7. Brak zasobów

8. Presja

9. Brak asertywności

10. Stres 

11. Nieostrożność

12. Ułatwienia 

DMAIC, to pętla rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji. Według metodyki DMAIC prowadzone są projekty Six Simga.

DMAIC, to:

Define – Zdefiniuj (określ jaki jest problem)

Measure – Pomierz (dokonaj analizy aktualnego procesu, z którym masz problem)

Analyse – Przeanalizuj (przeanalizuj zebrane dane, które będą podstawą do działania)

Improve – Popraw (Zdefiniuj działania usprawniające process i wprowadź je w życie)

Control – Kontroluj (Zweryfikuj, czy wdrożone działania są skuteczne i przynoszą założone efekty)

FIFO (First In First Out) to zasada zarządzani zapasami według której, materiał przyjęty w pierwszej kolejności do organizacji jest wydawany do produkcji w pierwszej kolejności. 

Wskaźnik określający przejście wyrobu/usługi przez proces za pierwszym razem bez żadnej odchyłki. 

FPY = (ilość wyrobów bez odchyłki / ilość sprzedanych wyrobów * 100%)

Jeżeli mamy zlecenie produkcyjne składające się ze 100 wyrobów i 90 zostało sprzedanych bez żadnej odchyłki to FPY wynosi 90% (FPY = 90/100 * 100% = 90%)

To stosunek sprzedanych (czy też wyprodukowanych) wyrobów do poświęconych zasobów. 

Jeżeli czas pracownika w tygodniu to 40 godzin to mamy dokładnie do dyspozycji 40 godzin. Jeżeli pracownik poświęcił na pracę 30 godzin w tygodniu to jego produktywność wynosi 75% (Produktywność = 30/40 * 100% = 75%)

LIFO (Last In First Out), to zasada zarządzania zapasami według której, materiał przyjęty jako ostatni, zostanie wydany do producji jako pierwszy

Q (Quality), C (Cost), D (Delivery), M (Morale), S (Safety)

To podejście do zarządzania biznesowymi procesami w organizacji. QCDMS pozwala na mierzenie najważniejszym wskaźników w organizacji, a co za tym idzie zarządzanie nimi

SIPOC to metoda opisywania procesu, gdzie uwzględnione zostały elementy wejścia w wyjścia z procesu, a także dostawcy do procesu oraz klienci procesu.

SIPOC to,

S (Supplier),

I (Input),

P (Process),

O (Output),

C (Customer)