Odpowiedzialność kluczowy element

Odpowiedzialność za wykonywaną pracę jest fundamentalnym elementem każdej dobrze funkcjonującej organizacji. Również kiedy mamy na uwadze system zarządzania jakością musimy pamiętać że bez odpowiedzialności nie ma jakości. Odpowiedzialność to element który scala system zarządzania jakością i sprawia że jest on zdrowym system.


Odpowiedzialność to podstawa

Odpowiedzialność to przede wszystkim nasza postawa. To w jaki sposób podchodzimy do realizacji wykonywanych zadań świadczy o naszej pracy i o na nas samych. Bardzo łatwo mówić o odpowiedzialności ale czy faktycznie jesteśmy osobami odpowiedzialnymi to chyba jeden z najważniejszych elementów w każdej organizacji który zawsze jest poddawane dyskusji. 


Kiedy zapytamy ludzi czy są osobami odpowiedzialnymi zawsze pada zdecydowane tak! Tak jestem osobą odpowiedzialną, ale czy tak jest w rzeczywistości. Niestety ale możemy spotkać się z sytuacjami, kiedy odpowiedzialność spychana na jest na inne osoby lub też unikamy odpowiedzialności. Nie chodzi jednak o to żeby walczyć z brakiem odpowiedzialności chodzi raczej o to aby uświadamiać ludziom, że każde nawet najmniejsze zadanie, które wykonują niesie ze soba odpowiedzialność. 


Często bywa tak, że brak świadomości bezpośrednio wypływa na brak odpowiedzialności. Ludzie nie są świadomi tego że nawet drobne zadania, które wykonują niosą ze soba odpowiedzialność. Pomijając jednak wszystkie aspekty psychologiczne powinniśmy jasno powiedzieć że wy dobrze funkcjonującym systemie zarządzania jakością odpowiedzialność czy też branie odpowiedzialności to fundament to postawa, która determinuje sukces danej organizacji.


Organizacja 

Każda organizacja dąży do tego aby były jasno określone odpowiedzialności i to na każdym szczeblu. W organizacjach w których bardzo jasno sprecyzowane są odpowiedzialności każdego pracownika są o wiele bardziej efektywne. Warto jednak pamiętać że nie wszystko jesteśmy w stanie spisać na kartach odpowiedzialności. Musimy być świadomi tego że odpowiedzialność to sposób myślenia to podejście do wykonywanych zadań. Pełna i świadoma odpowiedzialności Musi być swoistym punktem startowym do dyskusji kiedy widzimy różnego rodzaju anomalii w organizacji. Odpowiedzialność Za wykonywany zadania ale również za organizację powinna W naturalny sposób stawiać znaki zapytania kiedy coś jest niejasne kiedy widzimy że są luki w procesach.

W organizacji z praktycznego punktu widzenia możemy wyróżnić dwa typy odpowiedzialności. Pierwszym typem odpowiedzialności do odpowiedzialności nasza osobista za wszystkie działania które wykonujemy na codzień. Drugi natomiast typem odpowiedzialności jest odpowiedzialność procesowa. To odpowiedzialność Za proces w którym funkcjonujemy. Co to oznacza w praktyce? A mianowicie to że kiedy widzimy anomalia lub problemy pojawiające się w procesie to reagujemy Tym właśnie jest odpowiedzialność za proces. Nie mamy tutaj na myśli właściciela procesu. Odpowiedzialność za proces możemy porównać do funkcjonowania domu każdego z nas. Mieszkając w domu nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za jeden pokój ale za cały dom. Podobnie jest z odpowiedzialnością procesową odpowiadamy oczywiście w 100% za poszczególne kroki procesu w którym funkcjonujemy, ale również za całokształt.


Prawo do błędów

Każdy z nas wykonując zadania narażony jest na popełnianie błędów czy tego chcemy czy nie jesteśmy tylko ludźmi. Jak każdy człowiek mamy prawo do popełniania błędów. Akceptacja błędów a przyzwolenie do popełniania błędów to dwa różne aspekty dlatego zawsze musimy je rozróżnić. Kiedy zaakceptujemy fakt że każdy z nas ma prawo popełnić błąd o wiele łatwiej funkcjonuje się w organizacji. Dlaczego w odniesieniu do odpowiedzialności mówimy o błędach? Ano dlatego że osobą odpowiedzialna jest świadoma popełnionych przez siebie błędów. Kiedy jesteśmy w pełni odpowiedzialni za wykonywany przez nas zadania i popełniamy błąd widzimy go. Kiedy bierzemy pełną odpowiedzialność o wiele łatwiej jest nam rozmawiać o popełnionych błędach oraz eksponować pokazywać im zapobiegać. W ujęciu własnej odpowiedzialności zarządzanie błędami czy też kultura błędów jest bardzo ważnym aspektem każdej organizacji.


Świadome branie odpowiedzialności za wykonywanie wszystkich zadań na każdym szczeblu to fundament sprawnie funkcjonującej organizacji. Możemy powiedzieć że odpowiedzialność to postawa to podejście każdego z nas to sposób myślenia który oparty jest na zaufaniu i świadome w działaniu.Możemy powiedzieć że odpowiedzialność to postawa to podejście każdego z nas to sposób myślenia który oparty jest na zaufaniu i świadomym w działaniu. Jasno określone odpowiedzialności w organizacji sprzyjają temu że system zarządzania jakością jest efektywny. Świadoma odpowiedzialności sprzyja przy budowaniu organizacji w oparciu o kulturę błędu.

podobne